Kaštieľ v Lednických Rovniach

Kaštieľ v Lednických Rovniach

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Najstaršia stavba v obci. Pôvodne to bola jednopodlažná renesančná stavba. Dal ho postaviť pán hradu Lednica Štefan Telekeši koncom 16.storočia a od roku 1594 v ňom býval. Ďalším majiteľom bol František Dobó a po jeho smrti kaštieľ zdedila Zuzana Lorántfiová. Tá sa vydala za Juraja I. Rákociho a ako veno mu priniesla panstvo Lednica. V roku 1700 dali Rákociovci panstvo do zástavy nitrianskemu biskupovi Ladislavovi Maťašovskému. Od roku 1770 vlastnil kaštieľ gróf Ján Gobert Aspremont, syn cisárskeho generála Ferdinanda Goberta Aspremonta a sestry Františka II. Rákociho, ktorý ho v 2.polovici 18.storočia dal prestavať, rozšíriť na pôvodnom renesančnom jadre v neskorobarokovom slohu. Dvojpodlažná stavba nadobudla nové rozmery. Neskorobaroková prestavba sa orientuje podľa stredného, tympanónom zvýrazneného rizalitu v bilaterárnej symetrii. Hlavné priečelie má pred rizalitom predstavaný balkón na štyroch stĺpoch. Zadné priečelie je porušené prístavbami stredných a bočných rizalitov. Na prízemí strednej časti sa zachovali miestnosti renesančnej stavby s krížovými klenbami. Pri neskorobarokovej prestavbe vybudovaná časť má miestnosti zaklenuté pruskými klenbami. V rozšírených priestoroch budovy bola v roku 1751 vybudovaná kaplnka, ktorá tu bola až do roku 1828. Veľkorysá prestavba obsahovala úpravu nádvoria a založenie rozsiahleho anglického parku. Na hlavnú jednoposchodovú budovu nadväzovalo v pravom uhle vstupné, priechodné prícestné krídlo, ďalšie pokračovalo súbežne s ulicou a medzi nimi opäť v pravom uhle nasledovali dve hospodárske budovy, ktoré oddeľovala prístupová komunikácia vedúca od sochy svätého Jána na nádvorie. Neskôr nasledovala menšia adaptácia v klasicistickom slohu. Z tejto úpravy objektu so zachovali vyrezávané drevené dvere s peňažtekovým vlysom, rozetami a maskami faunov. Romanticky prefasádovaný bol kaštieľ v roku 1860. V interiéri sa nezachovalo veľa cenných predmetov, mnohé boli predané alebo prevezené inde. Kaštieľ so vstupnou a hospodárskou budovou tvorí zástavbu okolo dvora v tvare U. Na dvor nadväzuje rozsiahly anglický park s plastikami, náhrobkami a vyhliadkovou vežou bývalého farského kostola. Oproti kaštieľu stojí skupina hospodárskych budov. Kaštieľ má predĺžený obdĺžnikový pôdorys, ktorý nadväzuje na stredné renesančné jadro stavby z oboch strán. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Posledným majiteľom kaštieľa bol v rokoch 1890-1945 rakúsky podnikateľ českého pôvodu Josef Schreiber, ktorému ho predal Filip Skrbenský, syn grófovej dcéry Anny Márie. Spolu s kaštieľom kúpil aj park, ktorý bol vo veľmi zanedbanom stave. Nový majiteľ ho zveľadil. Po rozsiahlej stavebnej úprave hlavná budova kaštieľa slúžila obytným účelom rodiny Jozefa Schreibera. V prízemnom krídle od ulice boli hosťovské izby, kancelárie lesnej správy, ďalej byt nadlesného do roku 1937, potom šoféra a byt rodiny Libora Blahu. Objekty smerom na nádvorie sa využívali ako hospodárske budovy. Jedinečná bola úprava nádvoria. Priestor oživili zeleňou, fontánami, skupinovými výsadbami kvetov a ozdobných krovín a dotváral ho výhľad s tmavou kulisou vysokej zelene parku. Nádvorie pokračovalo detským ihriskom a tenisovým kurtom. Ich okrajom viedla cesta do parku. Počas 2.svetovej vojny sa v ňom krátko zdržiavalo vojsko a partizánsky oddiel. Po jej skončení majitelia kaštieľ narýchlo opustili a zostal napospas vykrádačom. Po roku 1945 prešiel kaštieľ do rúk štátu a bol adaptovaný na školu. V rokoch 1981-1988 prešiel renováciou a bolo v ňom zriadené múzeum. Neskôr sa v budove nachádzal obecný úrad. V súčasnosti sa v kaštieli nachádza Slovenské sklárske múzeum, v hlavnej časti sídli predstavenstvo sklární a je tu vzorkovňa a reprezentačné miestnosti. Kaštieľ patrí spoločnosti RONA, a.s. V exteriéri kaštieľa bol zasadený Strom sklárov. Kaštieľ stojí v obci Lednické Rovne, na miernej vyvýšenine nad riekou Lednica za Kostolom svätého Michala, archanjela na okraji parku.

Ruina kostola. Vyhliadková veža bývalého farského kostola.

Náhrobník. Náhrobník grófa Aspremonta.

Mauzóleum. Mauzóleum Josefa Schreibera.

Park. Park.

Vodná nádrž. Jazero.

Socha. Socha Neptúna.