Kaštieľ v Mednom – Lednické Rovne

Kaštieľ v Mednom – Lednické Rovne

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Kaštieľ je viditeľný hneď pri vjazde z obce Lednické Rovne do miestnej časti Medné. Budova kaštieľa bola postavená v 2.polovici 18.storočia v klasicistickom slohu. Je to jednopodlažná budova s obdĺžnikovým pôdorysom a dvojtraktovou dispozíciou. Prestavovaná bola v 19. a 20.storočí. Priečelie je orientované do terasovite riešeného parku. Jedenásťosová fasáda má na strednej osi trojuholníkový štít. Okná sú s pásovou šambránou a nadokenným štukovým reliéfom vejárovitého motívu. Pri kaštieli sa nachádza park s historickou zeleňou. V blízkosti kaštieľa sa nachádza mauzóleum a zo severnej strany kaštieľa nádvorie s fontánou. Na severnej strane je tiež balkón. Kaštieľ sa nachádza v obci Lednické Rovne, na južnom okraji miestnej časti Medné.

Park. Park.