Park pri kaštieli v Mednom – Lednické Rovne

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Park s historickou zeleňou pri kaštieli bol vybudovaný v 18.storočí a upravený bol v 20.storočí. V areáli parku sa nachádzajú chránené stromy Mednianske ginko a Mednianska tuja. Park sa nachádza v obci Lednické Rovne, miestna časť Medné, a rozprestiera sa južne a východne od kaštieľa.