Tuja v Mednom

Tuja v Mednom

Poloha: Nachádza sa v parku pri kaštieli v Lednických Rovniach, v miestnej časti Medné.

Druh: Tuja riasnatá.

Dôvod ochrany: Vyhlásená v roku 1996.

Opis: Je unikátom v okrese a dendrologickým pokladom. Je to skvelým spôsobom vypestovaná tuja. Má kultúrny, krajinársky, vedecký a estetický význam. Obvod kmeňa je 404cm, výška stromu je 15m, priemer koruny stromu je 8m, vek stromu je 150 rokov.