Mednianska tuja – Lednické Rovne

Mednianska tuja – Lednické Rovne

Poloha: Nachádza sa v parku pri kaštieli v Lednických Rovniach, v miestnej časti Medné.

Druh: Tuja riasnatá.

Dôvod ochrany: Vyhlásená v roku 1996.

Opis: Je unikátom v okrese a dendrologickým pokladom. Je to skvelým spôsobom vypestovaná tuja. Má kultúrny, krajinársky, vedecký a estetický význam. Obvod kmeňa je 44acm, výška stromu je 22m, priemer koruny stromu je 12m a vek stromu je 170 rokov.