Zborské lipy

Zborské lipy

Poloha: Nachádzajú sa v obci Dohňany, na starom cintoríne nad miestnou časťou Zbora.

Druh: Tri exempláre lipy veľkolistej.

Dôvod ochrany: Chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Majú dendrologický a historický význam. Sú chránené z kultúrneho, krajinárskeho, ekologického a estetického dôvodu.

Opis: Najmohutnejšia lipa má obvod kmeňa 644cm, výšku 27m, priemer koruny 19m a vek 340 rokov, stredná lipa má obvod kmeňa 355cm, výšku 24m, priemer koruny 8m a vek 250 rokov a najmenšia lipa má priemer koruny 342cm, výšku 24m, priemer koruny 10m a vek 200 rokov.