Zborské lipy

Zborské lipy

Poloha: Nachádzajú sa na starom cintoríne nad obcou Zbora.

Druh: Tri exempláre lipy veľkolistej.

Dôvod ochrany: Chránené stromy vyhlásené v roku 1996. Majú dendrologický a historický význam. Sú chránené z kultúrneho, krajinárskeho, ekologického a estetického dôvodu.

Opis: Obvod kmeňa je 324-600cm, výška stromov je 27m, priemer koruny stromov je 12m, vek stromov je viac ako 190-330 rokov.