Jablonka v Mladoňove

Jablonka v Mladoňove

Poloha: Pri pomníku padlým v Lazoch pod Makytou pod osadou Mladoňov.  

Opis: Pamätná jablonka, ktorej dvojička je vysadená v „sade života“ v areáli národnej pamiatky Kalište, kde má svoju vysadenú jablonku každá zo 102 obcí vypálených počas SNP na Slovensku.