Pamätník padlým v Mladoňove – Lazy pod Makytou

Pamätník padlým v Mladoňove – Lazy pod Makytou

Národná kultúrna pamiatka Pomník so sochou vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým v 2.svetovej vojne. Pamiatke umučeným občanom a vypáleniu osady Mladoňov nemeckými fašistami z obdobia SNP zo dňa 29.10.1944. Postavený bol v roku 1952. Autormi diela sú profesor, národný umelec, akademický sochár Ladislav Snopek a profesor Ing. arch. Ján Svetlík CSc. Partizáni 2.československej partizánskej brigády J. V. Stalina pod velením poručíka Brunovského utrpeli pri Lysej pod Makytou ťažké straty a jej zvyšky sa rozpŕchli. Skupina asi 200-300 mužov vošla v noci okolo 2:00 hodiny z 28. na 29.10.1944 do osady Mladoňov, miestni im dali najesť a unavení partizáni sa uložili priamo v domoch, alebo v okolitých hospodárskych stavbách a dvoroch k spánku. Na základe udania, že niekde v okolí sú partizáni, prišli k osade ráno o 5:15 hodine príslušníci SD (Sicherheitsdienst) na dvoch autobusoch a troch osobných autách. Cez osadu sa malo potichu presunúť približne 100 nemeckých vojakov k osade Bučovec, kde sa partizáni mali údajne nachádzať. Nemecké jednotky netušili, že partizáni sa už presunuli do osady Mladoňov. Po prvých výstreloch Nemci ustúpili, ale partizáni i napriek tomu utiekli smerom k osade Bučovec. Vina za tragédiu, ktorá nasledovala, padá i na ich hlavu, pretože i napriek obrovskej prevahe utiekli a nechali obyvateľov osady napospas Nemcom. Pri úteku nechali za sebou guľomet, vysielačku, pušky a tie poslúžili Nemcom ako dôkaz pomoci domácich obyvateľov. Na mieste zastrelili 13 mužov (najstarší mal 70 rokov, najmladší iba 15) a jedného pravdepodobne zraneného partizána, Dve ženy a jedno 12-ročné dievča uhoreli. Uhoreli aj dvaja postrelení partizáni. Nemci vypálili 13 domov aj s hospodárskymi staviskami. Všetky obete boli napriek zákazu pochované do hrobu na cintoríne vedľa rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny Márie v obci Lazy pod Makytou. Po tejto udalosti postavili obyvatelia obce drevený pamätník. Pamätník z roku 1952 je z pieskovca vyťaženého v miestnej bani na Rakovci. Má tvar polkruhu postaveného z kameňa. Za ním sú vysadené tuje, ktoré pripomínajú horské prostredie. Vnútri pred kamenným polkruhom sú kamenné lavičky, na ktoré sa počas osláv kladú vence a kvety. V popredí na kamennom podstavci z pieskovca stojí socha partizána nadľudskej veľkosti, ktorú vytesal akademický sochár Ladislav Snopek. Na pamätníku je vyrytý dátum tejto tragickej udalosti. Symbolizuje boj partizánov počas SNP. Bola tu vysadená i jablonka. Pamätník stojí v Lazoch pod Makytou pri hlavnej ceste Lazianskou dolinou napravo, pri odbočke do osady Mladoňov.