Evanjelický kostol v Zbore – Dohňany

Evanjelický kostol v Zbore – Dohňany

Dňa 7.júla 1991 bol položený základný kameň stavby filiálneho evanjelického božieho chrámu v Zbore, ktorý posvätili br. konsenior Ján Zaťko a br. farár Miroslav Hvožďara. Autorom projektu bol Ing. arch. Jozef Lovíšek z Považskej Bystrice. Interiér je dielom architekta Horsta Anlaufa zo Stuttgartu. Posviacka kostola sa konala 17.mája 1992. Jednoloďový sieňový priestor kostola s priznanými konštrukciami krovu je osvetľovaný predovšetkým preskleným priečelím, pred ktoré autor postavil štvorcovú stenu s jednoduchým oltárom. Opačné svetlo prichádza z presklenej vstupnej steny pod sedlovou strechou, ktorá sa zdvíha do veže, ukončenej polvalcom strechy. Nad vchodom do kostola sa na veži nachádza reliéf Lutherovej ruže. Vo veži s hodinovým strojom sa nachádza jeden zvon, elektrifikovaný v roku 2011. Celému interiéru dominuje prírodné drevo. Oltár, kazateľnica i krstiteľnica je drevená. Na neveľkom chóre sa nachádza dvojmanuálový digitálny organ.