Evanjelický kostol v Lazoch pod Makytou

Evanjelický kostol v Lazoch pod Makytou

Kostol bol postavený v rokoch 1846-1859. Nahradil predchádzajúci tolerančný drevený chrám z roku 1787. Architektúra budovy nesie novogotické prvky, má jednoloďový priestor zaklenutý pruskými klenbami s polkruhovou svätyňou od lode oddelenou víťazným oblúkom. Drevená krstiteľnica z roku 1801 z predošlého kostola. Dve neskorobarokové sochy Mojžiša a Krista z konca 18.storočia (dnes sú v súkromnej zbierke). Najstarší zvon je z roku 1802. Kostol bol opravovaný v rokoch 1927, 1957-1959.