Evanjelický kostol v Lazoch pod Makytou

Evanjelický kostol v Lazoch pod Makytou

Murovaný evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1846-1859. Nahradil predchádzajúci tolerančný drevený chrám z roku 1787, ktorý bol zničený z neznámych príčin. Kostol bol opravený a prefasádovaný v roku 1927. V rokoch 1957-1959 bol obnovený. Je to sieňový priestor so segmentovým oltárnym uzáverom a vstavanou vežou. Veža je zakončená ihlanom. Stavba má jednoloďový priestor zaklenutý pruskými klenbami s polkruhovou svätyňou od lode oddelenou víťazným oblúkom. Trojosové štítové priečelie má prvky novorománskej architektúry. Vnútorné zariadenie je z 20.storočia. Drevená krstiteľnica z roku 1801 je z predošlého kostola. Podobne aj dve neskorobarokové sochy Mojžiša a Krista z konca 18.storočia (dnes sú v súkromnej zbierke) a najstarší zvon z roku 1802. Hodiny na kostole boli osadené v roku 1927. V roku 1985 bol kostol vymaľovaný zvnútra a v roku 1995 zvonku. Stojí v centre obce Lazy pod Makytou.