Evanjelický kostol v Púchove

Evanjelický kostol v Púchove

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Evanjelický zbor vznikol v Púchove v roku 1580 (dokonca v roku 1562 sa tu spomína evanjelická škola). Mnohí exulanti českobratskej cirkvi po bitke na Bielej hore našli útočisko práve v Púchove. Prvým farárom zboru bol Paulus Miticenus v rokoch 1596-1601. Počas silnej protireformácie v roku 1706 zbor dočasne zanikol. V roku 1643 bol postavený prvý evanjelický kostol, ktorý bol evanjelikom odobraný a zbor zanikol. Obnovený bol až v roku 1781 po vydaní Tolerančného patentu. Druhý kostol bol postavený v rokoch 1784-1785. Kostol bol z nepálenej tehly, mal drevený strop a šindľovú strechu, bol bez veže. Posvätený bol 1.11.1786. Veža bola pristavaná až v roku 1851 pri generálnej oprave kostola. Táto veža tvorí základ aj súčasnej veže. Súčasný, už tretí kostol bol postavený okolo pôvodnej stavby v novogotickom slohu v rokoch 1864-1880. Pôvodný kostol sa stále používal a neskôr bol rozobraný. Základný kameň kostola bol položený 23.6.1864, kostol bol posvätený 26.9.1880. Postavený bol podľa projektu Michala Urbánka z Dohňian. Veža bola nadstavaná na pôvodnej veži, ktorá bola k prvému kostolu pristavaná. Je to trojloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polygonálnou apsidou. Štvorboká hranolová veža, postavená z kameňa, je zasadená do vstupného priečelia. Fasáda chrámovej lode je nad podmurovkou z pieskovcových kvádrov vertikálne členená pilastrami zdobenými vpadlinami v tvare mníšky. V hornej časti je ozdobená korunnou profilovanou rímsou, pod ktorou je oblúčikový vlys zdobený plastickými výrezmi v tvare lomeného oblúka. Okná sú obdĺžnikové, gotizujúce, s polkruhovými záklenkami a rozetkami. V apside sú navyše ozdobené vitrážami. V priečelí od Moravskej ulice sa nachádza hlavný vstup do budovy, ktorý je zvýraznený dvojicou stĺpov po oboch stranách a dvoma fiálami. Nad vstupom je nápis: „Ajhľa stánok Boží s ľuďmi…“. Kostol má jeden hlavný a tri bočné vstupy. Klenby hlavnej lode sú zdobené hviezdicami, klenby bočných lodí zdobia kríženia. Dosadajú na šesť zväzkových pilierov s hlavicami zdobenými rastlinným dekorom a štyri polstĺpy. Menšie stĺpy ešte nesú bočné pavlače s bohato zdobenými drevenými zábradliami a chór. Steny sú členené pilastrami. Rozmery kostola sú 36x12m, klenby sú vysoké 14m. Podlaha zvonovej stolice je vo výške 17,71m od zeme, jej výška je 6,43m a podlaha, kde sú umiestnené hodiny je vo výške 25,94m, hodiny sú vo výške 29,53m. Celá veža bez bleskozvodovej tyče je vysoká 38,6m. Dňa 15.7.1904 zachvátil kostol i faru požiar. Zhorela strecha aj veža kostola a poškodené boli aj zvony. V tom istom roku bola strecha aj veža opravená a boli zakúpené dva zvony, v roku 1908 tretí zvon. Počas 1.svetovej vojny boli veľký a malý zvon zrekvírované. Zostal stredný zvon z roku 1904 (hmotnosť približne 280kg a priemer venca 750mm). V roku 1923 boli nadobudnuté veľký a malý zvon. Veľký zvon má hmotnosť približne 613kg a priemer venca 985mm, malý zvon má hmotnosť približne 172kg a spodný priemer 660mm. V roku 2005 boli namontované elektrické vežové hodiny. Kostol bol čiastočne rekonštruovaný a vymaľovaný v roku 2010. V interiéri sa nachádza renesančný, majstrovsky vyrezávaný oltár z roku 1643. Pôvodne bol v rímskokatolíckom kostole, späť sa vrátil v roku 1785. Neznámy rezbársky majster ho vyhotovil pravdepodobne podľa cudzieho vzoru. Vyrobený je z lipového dreva v rokokovo-renesančnom slohu. V jeho dolnej časti je obraz Večera Pána a jeho mučeníkov. V najvyššom obraze je výjav z ukrižovania Krista. Po stranách oltára sú obrazy štyroch evanjelistov a tesne po bokoch postavy svätých Petra a Pavla. Pôvodný organ z roku 1879 bol odpredaný do Liptovského Ondreja (po oprave je stále funkčný). Nahradený bol novým organom, ktorý vyrobila dielňa v Kutnej Hore. V roku 1985 bol pôvodný hrací stôl nahradený novým. V roku 2007 bol organ obohatený o hobojový register. Kazateľnica so strieškou je umiestnená v presbytériu spolu so stolom Pána a dvoma bočnými lavicami. Všetko je zdobené rezbami s motívmi gotiky. Nachádzajú sa tu dve krstiteľnice: kamenná a drevená, ktorá sa stále používa. Lavice kostola sú drevené, v gotickom slohu, zhotovil ich stolár Anton Stanek z Dohňian. Kostol sa nachádza v Púchove na Moravskej ulici vo východnej časti mesta.

Pamätná fara. Pamätná fara.

Pamätná tabuľa I. Pamätná tabuľa Janovi Amosovi Komenskému.

Pamätná tabuľa II. Pamätná tabuľa Vladimírovi Royovi.