Evanjelický kostol v Záriečí

Evanjelický kostol v Záriečí

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tolerančný drevený kostol bez veže s trojstrannými emporami, bol postavený a vysvätený v roku 1786. Stojí na mieste ešte staršieho dreveného kostola z roku 1657. Mal centrálnu dispozíciu a klasicistickú architektúru. Čelná fasáda s vykrajovaným štítom bola doplnená malou vežičkou v roku 1856. V roku 1859 bol kostol prestavaný. Sakristia bola pristavaná až v roku 1986. Z pôvodného dreveného kostola z roku 1657 zostal v kostole renesančný oltár s kazateľnicou, ktorý zmizol počas prestavby v 60.rokoch 20.storočia. Našiel sa až v roku 2014 v depozitároch Slovenského národného múzea v Martine a Bratislave. Bol zakúpený z Marikovej. Na chóre sa nachádza jednomanuálový deväťregistrový organ, ktorého pôvod sa odhaduje na začiatok 20.storočia, pričom jeho staviteľ je neznámy. Kostol je jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a rovným záverom presbytéria. Kostol stojí v strede obce Záriečie juhozápadne od miestneho cintorína.