Kostol Božského Srdca Ježišovho v Belušských Slatinách – Beluša

Kostol Božského Srdca Ježišovho v Belušských Slatinách – Beluša

Rímskokatolícky Kostol Božského Srdca Ježišovho bol postavený v rokoch 1927-1928. Hlavným iniciátorom stavby bol farár Anton Židek. Bolo to ešte v dobe, keď kúpele najmä v letnej sezóne navštevovalo množstvo hostí a chýbal tu sakrálny objekt. Projekt stavby vypracoval nitriansky staviteľ Eduard Dombay a dokončil ho 30.4.1927. Inšpirovaný románskou stavbou kaplnky Svätej Anny stojacej za kostolom Svätej Alžbety Uhorskej v Beluši, navrhol postaviť kostol v novorománskom slohu. Kostolík vysvätil nitriansky biskup 15.7.1928. V interiéri kostola sú tri oltáre. Na hlavnom oltári je socha Ježiša Krista. Na dvoch bočných oltároch sú sochy Panny Márie a svätého Jozefa. Na triumfálnom oblúku je nástenná maľba vyjadrujúca Ježišov výrok: „Nechajte maličkých prísť ku mne“. V interiéri sa nachádza aj krížová cesta. Celková renovácia kostola v interiéri aj exteriéri prebehla v roku 1990. Je to jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a strešnou vežičkou, ktorá je zakončená ihlancom. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami a opornými piliermi. Nad vstupom je väčšie kruhové okno. Kostol sa nachádza v Beluši, v lokalite Belušské Slatiny napravo pod hlavnou cestou do Mojtína.