Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Hloži – Beluša

Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Hloži – Beluša

Základný kameň posvätil pápež Ján Pavol II. v roku 1990. Je to moderný rímskokatolícky kostol škandinávskeho typu s vnútornou kapacitou 400 osôb. Kostol svojou architektonikou symbolizuje Ježiša Krista, ktorý svojim otvoreným náručím, čo predstavujú dve bočné prístavby kostola, akoby objímal svet a volal ľudí k sebe. Jedna z týchto bočných prístavieb slúži ako spovedeľnica, sakristia a byt pre kňaza, v druhej je vytvorený viacúčelový priestor so sociálnym zázemím. Na veži kostola sa vyníma zďaleka viditeľný grandiózny kríž, ktorý aj s vežou dosahuje výšku 27m. Autorom projektu je Ing. arch. Jozef Ďurko, rodák z Beluše. Zemné práce sa začali v máji 1990. Kostol bol vysvätený 15.9.1994. Vo veži kostola sú umiestnené tri zvony, dva z nich boli odliate v miestnej zvonolejárskej firme Kovex v roku 1995 a jeden zvon bol prevezený zo starej zvonice. Ten pochádza z roku 1970 z dielne pána Tkadleca z Halenkova. Najväčší zvon má hmotnosť 300kg a nesie meno Sedembolestnej Panny Márie, stredný zvon má hmotnosť 220kg a nesie meno svätý Ján Nepomucký, najmenší zvon má hmotnosť 60kg a nesie meno svätý František z Asissi. Posviacku zvonov vykonal Mons. František Rábek, nitriansky pomocný biskup, dňa 8. 12. 1995 na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. V interiéri kostola na hlavnom oltári je socha Sedembolestnej Panny Márie, ktorú zhotovil majster Jozef Liška z obce Malá Čierna pri Rajci. Lavice sú umiestnené v dvoch radoch po sedem, čím v strede vytvárajú široký priestor. Na bočných stenách kostola visí drevená krížová cesta, na strane evanjelia i epištoly, po sedem zastavení z dielne Jozefa Cibulku z Rajca, posvätená bola 12.2.1997. Na choruse je elektrický organ. V celom kostole prevažuje jednoduchá drevená výzdoba a strop s dreveným obkladom. Na konci pravej prístavby je umiestnená jaskyňa Lurdskej Panny Márie. Kostol sa nachádza v Beluši, v miestnej časti Hloža severovýchodne od cintorína.