Dohňany

Dohňany

Poloha

Obec leží na styku Javorníkov a Bielych Karpát v Púchovskej doline.

Najvyšší bod: Kohútky (794,4m).

Najnižší bod: Hladina rieky Biela voda pri výtoku z katastra obce (278m).

História obce

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1471, kedy sa v súpise hradu Lednica spomína ako Dohnanye spolu s ďalšími 21 obcami (ďalšie názvy: 1492 Dohnan, 1504 Dohnany, 1786 Dohanin, 1808 Dohňany). Patrila hradnému panstvu Lednica. Koncom 15.storočia po viacerých morových epidémiách v niektorých oblastiach a ich osadách obyvateľstvo takmer celkom vyhynulo. Preto boli aj do týchto končín pozvaní pastieri z Valachie. Počas tejto valaskej kolonizácie vznikali početné kopanice a lazy. V roku 1598 mala obec mlyn a 33 domov, v roku 1784 mala 101 domov, v roku 1828 mala 86 domov, v roku 1869 mala 602 obyvateľov, v roku 1880 mala 571 obyvateľov, v roku 1890 mala 563 obyvateľov, v roku 1900 mala 628 obyvateľov, v roku 1910 mala 737 obyvateľov, v roku 1921 mala 782 obyvateľov, v roku 1930 mala 936 obyvateľov, v roku 1940 mala 1.026 obyvateľov, v roku 1948 mala 957 obyvateľov, v roku 1961 mala 1.283 obyvateľov, v roku 1970 mala 1.323 obyvateľov, v roku 2016 mala 1.785 obyvateľov, v roku 2017 mala 1.808. obyvateľov, v roku 2018 mala 1.827 obyvateľov, v roku 2019 mala 1.879 obyvateľov, v roku 2020 mala 1.870 obyvateľov, v roku 2021 mala 1.883 obyvateľov a v roku 2022 mala 1.907 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V minulosti tu pracoval panský pivovar a pálenica, pracovala tu píla. Po 1.svetovej vojne viacerí obyvatelia odišli za prácou do Ameriky. V roku 1979 boli k obci administratívne pričlenené obce Mostište a Zbora. V 20.storočí časť obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Púchove, Považskej Bystrici, Ilave a Žiline.

História osídlenia územia

Osídlenie územia siaha do mladej kamennej doby (neolitu), do obdobia starého neolitu (5.700 p. n.l. – 5.200 p.n.l.). Dôkazom sú rôzne zväčša náhodné nálezy (mamutia kosť, brúsená kamenná sekerka pravekého roľníka nájdená na skale v susednej obci Mestečko a iné).

Nálezy železných nástrojov (nôž, kosák, kliešte, plužná radlica, strieborné a zlaté keltské mince – biateky) z mladej železnej doby (laténska doba) (400 p. n.l. – 0) z laténskej kultúry. Osídlenie z mladej železnej doby (laténska doba) a starej rímskej doby (0 – 180). Hradisko na Lazovskej skale z okruhu púchovskej kultúry.

Začiatkom 13.storočia vpadli na územie dnešného Slovenska Tatári. V hrobe, ktorý našiel barón Emil Friedrich Johannes Hoening O´Carroll na kopci Gýmeš, bol pochovaný tatársky vojak s konskou podkovou, 18cm dlhým železným oštepom s tulajkou, 56cm dlhou železnou dýkou, 59cm dlhou železnou šabľou a okrúhlym pozostatkom kovového pancierového obleku.

Miestne časti

Dohňany

Mostište

Obec sa spomína v roku 1471 ako Mozthysche (ďalšie názvy: 1475 Mosthysche, 1504 Mostczysscze). Patrila hradnému panstvu Lednica. V roku 1598 mala 8 domov, v roku 1828 mala 33 domov, v roku 1869 mala 192 obyvateľov, v roku 1880 mala 195 obyvateľov, v roku 1890 mala 207 obyvateľov, v roku 1900 mala 227 obyvateľov, v roku 1910 mala 239 obyvateľov, v roku 1921 mala 243 obyvateľov, v roku 1930 mala 232 obyvateľov, v roku 1940 mala 219 obyvateľov, v roku 1948 mala 177 obyvateľov, v roku 1961 mala 246 obyvateľov a v roku 1970 mala 240 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Po 1.svetovej vojne viacerí obyvatelia odišli za prácou do Ameriky. V roku 1979 bola pričlenená k obci Dohňany. Časť pracovala v 20.storočí v závodoch v Púchove.

Zbora

Osídľovanie územia začalo asi už v 13.storočí. Prvá zmienka o obci je z roku 1471, kedy sa spomína ako Zbosse (ďalšie názvy 1475 Zbore, 1515 Zbor, 1598 Zbora). Patrila hradnému panstvu Lednica. V roku 1598 mala mlyn a 18 domov, v roku 1720 tri mlyny, v roku 1784 mala 96 domov, v roku 1828 mala 84 domov, v roku 1869 mala 530 obyvateľov, v roku 1880 mala 421 obyvateľov, v roku 1890 mala 388 obyvateľov, v roku 1900 mala 482 obyvateľov, v roku 1910 mala 525 obyvateľov, v roku 1921 mala 476 obyvateľov, v roku 1930 mala 496 obyvateľov, v roku 1940 mala 539 obyvateľov, v roku 1948 mala 428 obyvateľov, v roku 1961 mala 523 obyvateľov a v roku 1970 mala 488 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Po 1.svetovej vojne viacerí obyvatelia odišli za prácou do Ameriky. Začiatkom 20.storočia mnohí obyvatelia odchádzali na sezónne poľnohospodárske práce. V roku 1923 zničil požiar polovicu obce. V roku 1979 bola pričlenená k obci Dohňany. V 20.storočí obyvatelia pracovali v poľnohospodárstve a v priemyselných závodoch v Púchove a inde.

Zaujímavosti v obci a okolí

Kamenná škola.

Kostoly: Evanjelický kostol v Zbore, kostol Svätého Cyrila a Metoda.

Kríž v obci.

Ľudová architektúra.

Dom kultúrnych tradícií.

Pamätné tabule: Antonovi Bielekovi, Jozefovi Gregorovi Tajovskému, Ferkovi Urbánkovi, Emilovi Dujkovi.

Pomník padlým v 1.svetovej vojne.

Dujkov mlyn.

Zvonica.

Púchovská dolina.

Zborské lipy.

Skalné útvary: Čertova skala, Lazovská skala.

Vodná nádrž Ihrište.

Cyklotrasy: 5307.

Z obce Dohňany cez Boboviská k zubáckemu krížu.

Prepojenie náučných chodníkov SR a ČR.

Náučný chodník zdravia Tri skaly.

Rozhľadňa na Tlstej hore.

Turistické chodníky KST: 2693, 5582.