Púchovská dolina

Púchovská dolina

Poloha: Dolina tvorí hranicu medzi geomorfologickými celkami Biele Karpaty na juhu a Javorníky na severe. Končí časťou Lysianska brázda a štátnou hranicou s Českou republikou.

Dĺžka: Od Púchovskej skaly až po štátnu hranicu je dolina dlhá 18km.

Ohraničenie:

Opis doliny: V jej ústi leží mesto Púchov a niekoľko jej mestských častí. Ďalej sa v nej nachádzajú obce Dohňany, Mestečko, Záriečie, Lúky a Lysá pod Makytou.

Rieka: Vytvorila ju riečka Biela voda.

Zaujímavosti: V obciach ležiacich v Púchovskej doline možno nájsť veľa zaujímavých miest a objektov.

Prístupnosť:

Bočné doliny: