Púchovská dolina (Dohňany, Lúky, Lysá pod Makytou, Mestečko, Púchov, Záriečie)

Púchovská dolina (Dohňany, Lúky, Lysá pod Makytou, Mestečko, Púchov, Záriečie)

Poloha: Dolina tvorí hranicu medzi geomorfologickými celkami Biele Karpaty na juhu a Javorníky na severe. Končí časťou Lysianska brázda a štátnou hranicou s Českou republikou.

Dĺžka: Od Púchovskej skaly až po štátnu hranicu je dolina dlhá 18km.

Ohraničenie:

Opis doliny: V jej ústi leží mesto Púchov a niekoľko jej mestských častí. Ďalej sa v nej nachádzajú obce Dohňany, Mestečko, Záriečie, Lúky a Lysá pod Makytou.

Rieka: Dolinu vytvorila riečka Biela voda.

Zaujímavosti: V obciach ležiacich v Púchovskej doline a v ich okolí možno nájsť veľa zaujímavých miest a objektov.

Prístupnosť: Dolinou prechádza štátna cesta z Púchova do Českej republiky.

Bočné doliny: Púchovská dolina nemá významné bočné doliny. V jej severnej časti, pri obci Lúky, na ňu nadväzuje Lazianska dolina.