Lednickorovnianska lipa

Lednickorovnianska lipa

Poloha: Nachádza sa v centrálnej časti historického parku pri kaštieli v obci Lednické Rovne.

Druh: Lipa malolistá.

Dôvod ochrany: Chránený strom vyhlásený v roku 1996.

Opis: Je to dendrologicky významný strom parku i okresu. Lipa svojimi rozmermi i tvarom zaujíma 1.miesto v okrese z hľadiska krajinárskeho a estetického významu. Obvod kmeňa je v prsnej výške 670cm a pri zemi 900cm, výška stromu je 34m, priemer koruny stromu je 12m a vek stromu je 300 rokov. Rozvetvuje sa na šesť ramien.