Lipa v Lednických Rovniach

Lipa v Lednických Rovniach

Poloha: Nachádza sa v centrálnej časti historického parku pri kaštieli v obci Lednické Rovne.

Druh: Lipa malolistá.

Dôvod ochrany: Chránený strom vyhlásený v roku 1996.

Opis: Je to dendrologicky významný strom parku i okresu. Lipa svojimi rozmermi i tvarom zaujíma 1.miesto v okrese z hľadiska krajinárskeho a estetického významu. Obvod kmeňa je 670cm, výška stromu je 30m, priemer koruny stromu je 20m, vek stromu je viac ako 300 rokov.