Lednické Rovne

Poloha

Obec leží na severe Ilavskej kotliny na pravom brehu Váhu.

Najvyšší bod: Lieštie (511,7m).

Najnižší bod: Hladina rieky Lednica pri výtoku z katastra obce (250m).

História obce

Prvá písomná zmienka je v donačnej listine vystavenej kráľom Matejom Korvínom z roku 1471, kedy sa obec spomína ako possessio Rowne (ďalšie názvy: 1475 Rownye, 1515 Rowna, 1773 Rowne Lednice, 1808 Lednické Rowné). Patrila panstvu Lednica a koncom 16.storočia sa stala jeho sídlom. V roku 1598 mala obec 15 domov, v roku 1784 mala 81 domov, v roku 1828 mala 36 domov, v roku 1869 mala 317 obyvateľov, v roku 1880 mala 306 obyvateľov, v roku 1890 mala 344 obyvateľov, v roku 1900 mala 427 obyvateľov, v roku 1910 mala 537 obyvateľov, v roku 1921 mala 1.299 obyvateľov, v roku 1930 mala 1.660 obyvateľov, v roku 1940 mala 1.607 obyvateľov, v roku 1948 mala 1.806 obyvateľov, v roku 1961 mala 2.123 obyvateľov a v roku 1970 mala 2.590 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a mlynárstvom. V 2.polovici 19.storočia tu postavili tehelňu a v roku 1892 bola v obci vybudovaná skláreň. V rokoch 192, 1927, 1929 a 1930 boli v obci štrajky sklárskych a v roku 1933 stavebných robotníkov. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v sklárňach a v priemyselných podnikoch v Púchove a Dubnici nad Váhom. Súčasná obec vznikla v roku 1926 spojením Lednických Rovní a Prečínskej Lehoty, ktoré oddeľovala riečka Lednica. Obec Prečínska Lehota sa prvýkrát spomína v roku 1413 ako Lehothka (ďalšie názvy: 1465 Ilhalka, 1492 Lehodka, Lehotka, 1598 Lehotka Preczinski, 1773 Prečin Lehota, 1808 Prečínska Lehota). Založili ju v 14.storočí na zákupnom práve. Patrila zemianskym rodinám Horoveckých, Nozdrovických a Prečínskych. Od 18.storočia patrila panstvu Lednica. V roku 1598 mala obec 9 domov, v roku 1784 mala 13 domov, v roku 1828 mala 10 domov, v roku 1869 mala 161 obyvateľov, v roku 1880 mala 146 obyvateľov, v roku 1890 mala 159 obyvateľov, v roku 1900 mala 492 obyvateľov a v roku 1910 mala 585 obyvateľov.

História osídlenia územia

Na kóte 320,0m severozápadne od obce nálezisko štiepaných kamenných nástrojov z rádiolaritu.

Miestne časti

Horenická Hôrka

Obec vznikla v roku 1955 zlúčením obcí Horenice a Hôrka. Obec Horenice sa prvýkrát spomína v roku 1471 ako Horenycze (ďalšie názvy: 1504 Horenycz, 1598 Horenicz, 1773 Horenicze). Patrila panstvu Lednica. V roku 1598 mala obec 12 domov, v roku 1784 mala 21 domov, v roku 1828 mala 24 domov, v roku 1869 mala 228 obyvateľov, v roku 1880 mala 146 obyvateľov, v roku 1890 mala 170 obyvateľov, v roku 1900 mala 219 obyvateľov, v roku 1910 mala 218 obyvateľov, v roku 1921 mala 243 obyvateľov, v roku 1930 mala 239 obyvateľov, v roku 1940 mala 253 obyvateľov a v roku 1949 mala 277 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Začiatkom 20.storočia obyvatelia odchádzali na sezónne práce na južné Slovensko. Obec Hôrka sa prvýkrát spomína v roku 1408 ako Kemenhorka (ďalšie názvy: 1504 Huorka, 1518 Hworka, 1808 Zemanská Horka). Patrila panstvu Lednica, časť zemianskym rodinám (Štetina, Hodička). V roku 1784 mala obec 7 domov, v roku 1828 mala 10 domov, v roku 1869 mala 97 obyvateľov, v roku 1880 mala 94 obyvateľov, v roku 1890 mala 108 obyvateľov, v roku 1900 mala 130 obyvateľov, v roku 1910 mala 131 obyvateľov, v roku 1921 mala 119 obyvateľov, v roku 1930 mala 130 obyvateľov, v roku 1940 mala 135 obyvateľov a v roku 1948 mala 112 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Obec Horenická Hôrka v roku 1961 mala 594 obyvateľov a v roku 1970 mala 650 obyvateľov. Po roku 1955 väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Lednických Rovniach a v Púchove.

Lednické Rovne

Medné

Pôvodná obec sa prvýkrát spomína v roku 1372 ako Mezne (ďalšie názvy: 1492 Mezna, 1598 Medné). Patrila zemianskej rodine Medňanských. V roku 1598 mala obec 9 domov, v roku 1784 mala 13 domov, v roku 1828 mala 14 domov, v roku 1869 mala 148 obyvateľov, v roku 1880 mala 146 obyvateľov, v roku 1890 mala 130 obyvateľov, v roku 1900 mala 133 obyvateľov, v roku 1910 mala 154 obyvateľov, v roku 1921 mala 131 obyvateľov, v roku 1930 mala 146 obyvateľov, v roku 1940 mala 137 obyvateľov a v roku 1948 mala 169 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Zaujímavosti v obci a okolí

Drobná architektúra: Chrám bohyne Minervy, Studnička, Šibenica.

Kaplnky: Svätej Anny, Sedembolestnej Panny Márie.

Kaštiele: Lednické Rovne, Medné.

Kostol svätého Michala Archanjela.

Pamätná tabuľa obetiam vojen.

Ruiny a základy stavieb: Veža starého kostola.

Socha Neptúna.

Významné hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky: Mauzóleum Josefa Schreibera, Náhrobník grófa Aspremonta.

Gotická brána.

Chránené a významné stromy: Lednickorovnianska lipa, Mednianske ginko, Mednianska tuja.

Parky a záhrady: Lednické Rovne, Medné.

Cyklotrasy: 002, 5307, 8308.

Turistický chodník KST: 5582.