Šibenica

Šibenica

Jednoduchý stavebný portál ponad chodník. Dva dórske antické stĺpy na štvorhranných podstavcoch nesú trojuholníkový tympanón. Šibenica je poškodená. Nachádza sa v parku v areáli kaštieľa v obci Lednické Rovne.