Studnička

Studnička

Kamenný podstavec s vázou nad prameňom vyvierajúcim zo svahu. Studnička je poškodená. Nachádza sa pri chodníku v parku v areáli kaštieľa v obci Lednické Rovne.