Kaplnka svätej Anny v Lednických Rovniach

Kaplnka svätej Anny v Lednických Rovniach

Legenda hovorí, že keď sa gróf Prílezský so svojou manželkou a nevidomou dcérkou, vracali z Lednického hradu, pristavili sa pri prameni vyvierajúcom zo skaly. Ovlažili sa a pani omyla dieťaťu aj tvár. Zrazu dievča vykríklo: „Ja vidím!“ Vďační rodičia za uzdravenie svojej dcéry dali v roku 1718 na tomto mieste postaviť kaplnku a keďže sa to stalo v deň sviatku svätej Anny, bola jej kaplnka zasvätená. Veľa rokov k nej putovali pútnici z blízkeho i ďalekého okolia, pevne dúfajúc, že im v ich trápeniach a chorobách tento čistý prameň pomôže. V roku 1750 sa však aj napriek snahe veriacich zmenila kaplnka v ruiny. Po nástupe nového pána Lednického hradu Jozefa Maťašovského bola kaplnka úplne zbúraná a miesto nej boli položené základy novej kaplnky, moderného barokového kostolíka. Ešte dnes je nad vstupným portálom možné vidieť hladkú fasádu, ktorú zdobí pamätná tabuľa s erbom Jozefa Maťašovského s rokom 1751. V tom roku začali kaplnku stavať. Keďže Jozef Maťašovský krátko po zahájení stavby zomrel, museli veriaci stavbu dokončiť z verejných zbierok. Na zariadenie však peňazí nebolo. Obnovili sa púte veriacich a ľudí zo širokého okolia. Keďže kaplnka nemala správcu a z roka na rok bolo treba viacej opráv, začala chátrať. Nový majiteľ panstva gróf Ján Gobert Aspremont bol ochotný financovať opravu najviac poškodenej strechy a neskôr i veže a fasády. Zostávajúce práce zostali znovu na veriacich. Skromným zariadením vybavili interiér, ktorý bol neskôr doplnení darmi. V roku 1816 daroval kaplnke gróf Aspremont kovový luster. Stupeň k oltáru venovala v roku 1822 Mária Vagyon Marcibáni z Púchova. Po dokončení obnovy kaplnky sa obnovili púte a trvajú dodnes. Pomerne nákladnú stavebnú úpravu si vyžiadal jej stav v roku 1958. Bola znovu zastrešená veža, opravená silne poškodená omietka a fasády. Oprava pokračovala reštaurátorskými prácami a výmaľbou, ktorú realizoval akademický maliar R.O. Dollinger. Svoje dielo zakončil začiatkom 19.storočia obrazom svätej Anny a Joachima, rodičov Panny Márie, umiestneným v strede nad oltárom. Tento obraz bol aj s inými obrazmi odcudzený. V priebehu roku 1946 bola vybudovaná lurdská jaskyňa pod kaplnkou. Kaplnka sa nachádza na malom návrší napravo od hlavnej cesty do Dolnej Breznice v katastri obce Lednické Rovne.