Kaplnka Svätého Jána Nepomuckého v Horovciach

Kaplnka Svätého Jána Nepomuckého v Horovciach

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Prícestná neskoroklasicistická Kaplnka svätého Jána Nepomuckého vstavaná do murovanej ohrady kaštieľa. Bola postavená v roku 1797 v barokovom slohu a je v nej umiestnená baroková socha svätého Jána Nepomuckého. Je to malý murovaný otvorený objekt, ktorý má polkruhovo zakončenú širokú niku. Po stranách niky sú nárožné pilastre. Nachádza sa v obci Horovce južne od kaštieľa pri hlavnej ceste na rázcestí.