Kaplnka svätého Jána Nepomuckého v Horovciach

Kaplnka svätého Jána Nepomuckého v Horovciach

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Prícestná neskoroklasicistická Kaplnka svätého Jána Nepomuckého vstavaná do murovanej ohrady kaštieľa. Bola postavená v 2.polovici 18.storočia v barokovom slohu a je v nej umiestnená baroková socha svätého Jána Nepomuckého.