Socha svätého Jána Nepomuckého v Horovciach

Socha svätého Jána Nepomuckého v Horovciach

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Klasicistická socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1797 je umiestnená v rovnomennej kaplnke v ohradnom múre kaštieľa. Socha bola vysvätená v roku 1992.