Socha svätého Jána Nepomuckého v Beluši

Socha svätého Jána Nepomuckého v Beluši

Kolorovaná socha svätého Jána Nepomuckého je osadená na mohutnom pieskovcovom volútovom podstavci. Chránená je malou plechovou strieškou. Pochádza z roku 1868. Pravdepodobne je ale staršia, pretože v spodnej časti podstavca je uvedené, že v roku 1868 bola už obnovovaná. Pod týmto rokom sú uvedené ešte roky 1896 a 1924, kedy bola tiež opravovaná. Socha stojí v Beluši pri kostole Svätej Alžbety Uhorskej v centre obce.