Socha svätého Jána Nepomuckého v Beluši

Socha svätého Jána Nepomuckého v Beluši

Socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1868. Upravovaná bola v rokoch 1896 a 1924. Stojí pri rímsko-katolíckom kostole v strede obce.