Socha svätého Floriána v Lednici

Socha svätého Floriána v Lednici

Dňa 30.apríla 1714 vypukol v obci veľký požiar, pri ktorom zhorela takmer celá obec. Občania ju museli znovu postaviť. Tento požiar pripomína socha svätého Floriána, patróna hasičov. Socha je osadená na hranolovom podstavci vyzdobenom reliéfmi. Zo severnej strany je chránená stromoradím z tují. Areál je oplotený nízkym kovovým plotom na betónvom múriku. Nachádza sa na malo námestíčku severne od rímskokatolíckeho Kostola svätého Jána Nepomuckého v strede obce Lednica.