Socha Neptúna v Lednických Rovniach

Socha Neptúna v Lednických Rovniach

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Socha boha Neptúna stála nad rybníkom ešte v roku 1952, ľudia ju nazývali „Rybár“. Neskôr pri úprave parku v rokoch 1945-1950 bola premiestnená na iné miesto. V súčasnosti sa nachádza na ostrove v malom jazierku v parku pod kaštieľom v Lednických Rovniach.