Dolná Breznica

Dolná Breznica

Poloha

Obec leží v dolnej časti doliny, ktorú vytvorila riečka Lednica. Leží na severovýchodnom okraji Bielych Karpát.

Najvyšší bod: Dubový vrch (490,7m).

Najnižší bod: Hladina rieky Lednica pri výtoku z katastra obce (271m).

História obce

Obec sa spomína v roku 1388 ako posessio Breznycze, bolo to vtedy územie oboch dnešných obcí Dolnej Breznice a Hornej Breznice (ďalšie názvy: 1471 Welika Breznycza, 1515 Nagy Berzencze, 1773 Dolne Breznicze, 1920 Dolná Breznica). V roku 1471 sa z chotára vydelila Veľká a Malá Breznica (Welika Breznycza a Mala Breznycza). V tom roku sa už spomínajú dve obce. V roku 1515 sa názvy obcí zmenili na Dolná a Horná Breznica podľa polohy. Obec patrila Horváthovcom, neskôr panstvu Lednica. V roku 1598 mala 27 domov, z toho 15 zemianskych, v roku 1720 mala mlyn, v roku 1784 mala 32 domov, v roku 1828 mala 33 domov, v roku 1869 mala 367 obyvateľov, v roku 1880 mala 415 obyvateľov, v roku 1890 mala 414 obyvateľov, v roku 1900 mala 471 obyvateľov, v roku 1921 mala 464 obyvateľov, v roku 1930 mala 545 obyvateľov, v roku 1940 mala 598 obyvateľov, v roku 1948 mala 616 obyvateľov, v roku 1961 mala 797 obyvateľov, v roku 1970 mala 835 obyvateľov, v roku 1993 mala 794 obyvateľov, v roku 1994 mala 793 obyvateľov, v roku 1995 mala 787 obyvateľov, v roku 1996 mala 782 obyvateľov, v roku 1997 mala 786 obyvateľov, v roku 1998 mala 781 obyvateľov, v roku 1999 mala 780 obyvateľov, v roku 2000 mala 768 obyvateľov, v roku 2001 mala 753 obyvateľov, v roku 2002 mala 811 obyvateľov, v roku 2003 mala 812 obyvateľov, v roku 2004 mala 813 obyvateľov, v roku 2005 mala 802 obyvateľov, v roku 2006 mala 809 obyvateľov, v roku 2007 mala 821 obyvateľov, v roku 2008 mala 820 obyvateľov, v roku 2009 mala 832 obyvateľov, v roku 2010 mala 840 obyvateľov, v roku 2011 mala 866 obyvateľov, v roku 2012 mala 869 obyvateľov, v roku 2013 mala 873 obyvateľov, v roku 2014 mala 911 obyvateľov, v roku 2015 mala 934 obyvateľov, v roku 2016 mala 963 obyvateľov, v roku 2017 mala 961 obyvateľov, v roku 2018 mala 981 obyvateľov, v roku 2019 mala 998 obyvateľov, v roku 2020 mala 1.011 obyvateľov a v roku 2021 mala 1.028 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. V 19.storočí tu pracovala pálenica. Začiatkom 20.storočia (po roku 1908) mnohí obyvatelia odchádzali ako sezónni poľnohospodárski robotníci do južných častí Slovenska. Bola tu aj píla a mlyn. V rokoch 1980-1990 boli obe obce spojené pod názvom Breznica. Väčšina obyvateľov v 20.storočí pracovala v priemyselných závodoch v Lednických Rovniach, Púchove a Dubnici nad Váhom.

História osídlenia územia

Zaujímavosti v obci a okolí

Cyklotrasy: 5307, 8308.

Turistický chodník KST: 5582.