Dolné Kočkovce

Poloha

Obec leží v severnej časti Ilavskej kotliny na nízkych terasovitých náplavách Váhu.

Najvyšší bod: Kóta 498,1m v najvýchodnejšej časti katastra.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh pri výtoku z katastra obce (255m).

História obce

Obec sa spomína v súvislosti s farou už v roku 1332 ako Hoczak. Od roku 1407 sa spomína už ako obec Alsow Hochk (ďalšie názvy: 1496 Also Hochkowcz, 1598 Also Koczkocz, 1773 Dolné Kocžkocze, 1786 Kočkowcw, 1920 Dolné Kočkovce). V roku 1462 sa spomínajú už susediace obce Horné a Dolné Kočkovce. Patrila zemianskej rodine Lieskovských, neskôr panstvu Košeca. V roku 1598 mala obec 29 domov, v roku 1720 mala 20 daňovníkov, v roku 1784 mala 50 domov, 54 rodín a 277 obyvateľov, v roku 1828 mala 53 domov a 362 obyvateľov, v roku 1869 mala 355 obyvateľov, v roku 1880 mala 346 obyvateľov, v roku 1890 mala 405 obyvateľov, v roku 1900 mala 463 obyvateľov, v roku 1910 mala 576 obyvateľov, v roku 1921 mala 585 obyvateľov, v roku 1930 mala 701 obyvateľov, v roku 1940 mala 841 obyvateľov, v roku 1948 mala 943 obyvateľov, v roku 1961 mala 1.188 obyvateľov, v roku 1970 mala 1.359 obyvateľov a v roku 2020 mala 1.205 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a rybárstvom. V 14.storočí sa tu nachádzal kráľovský soľný sklad, v 19.storočí tu boli dve pálenice. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Púchove a Považskej Bystrici.

História osídlenia územia

Archeologické nálezy svedčia o mimoriadne rozvinutej hrnčiarskej výrobe.

Zaujímavosti v obci a okolí

Kostol Svätého Petra a Pavla, apoštolov.

Zvonica.

Pramene a studničky: Studnička pod včelínom, Prameň v doline Konopného potoka.