Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov v Dolných Kočkovciach

Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov v Dolných Kočkovciach

Moderný rímskokatolícky kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov bol postavený v rokoch 1998-2001. Základný kameň kostola posvätil 10.8.1997 kardinál Ján Chryzostom Korec. Vysvätený bol 1.7.2001. Je to jednoloďová stavba so vstavanou vežou. Veža kostola je hranolová, nachádzajú sa na nej hodiny, nad ktorými sú štyri okná a otvorený priestor pre šírenie tónov zvonov. Ukončená je dosť neobvyklou, polkruhovou strechou, na ktorej je kovový kríž. Vo veži sú umiestnené tri zvony: Peter a Pavol, Jozef a Martin. Vchod do lode kostola má polkruhovú striešku podopieranú dvoma stĺpmi. Organ je umiestnený na chóre nad vchodom do kostola. Pochádza z roku 2006, má dva manuály a 431 registrov, postavila ho organárska dielňa zo Žiliny. Vpravo pred kostolom je kríž misie 2017 a socha pápeža Jána Pavla  II. Malý priestor pred kostolom je vkusne upravený. Sú tu vysadené kríky rôznych druhov a tvarov. Kostol sa nachádza v Dolných Kočkovciach na ulici Š. Moyzesa.