Kostol svätého Cyrila a Metoda v Dohňanoch

Kostol svätého Cyrila a Metoda v Dohňanoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Farský rímskokatolícky Kostol svätého Cyrila a Metoda. Postavený bol v novorománskom slohu v rokoch 1862-1865. Základný kameň bol posvätený 12.10.1862. Je to jednoloďová jednovežová jednokaplnková stavba. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom presbytéria a vstavanou vežou. Autorom návrhu je M. Urbánek zo Vsetína. Sú na ňom prvky románskeho i gotického staviteľstva. Fasáda je členená lizénami a podstrešným novorománskym oblúčkovým vlysom. Hlavný vchod do kostola sa nachádza pod vežou, je zaklenutý klenbou s trojuholníkovým štítom, na ktorom je kríž. Po stranách sú ďalšie dva vchody. Priečelie má tri okná, v strede nad vchodom je jedno obdĺžnikové s vrchným oblúkom a po stranách sú dve kruhové. Bočné steny lode kostola majú po štyri okná. Loď je zaklenutá štukovou klenbou. Vstavaná veža je hranolová, dosadajúca na konzoly. Má trojhrannú štítovú atiku, pod ktorou sú štyri zvukové dvojokná. Strecha veže je polygonálna, ihlancová, ukončená krížom. Oltárny obraz s napodobeninou svätých Cyrila a Metoda namaľoval Jozef Božetech Klemens v roku 1863. V 20.storočí bol upravený. Pri kostole je na veľkom kameni osadená pamätná mramorová doska s nápisom a podobou kostola, ktorá bola odhalená 5.7.2015 pri príležitosti 150.výročia vysviacky kostola. Za kostolom sa nachádza lurdská jaskyňa Panny Márie, ktorú vymuroval Jozef Koleno za pomoci farníkov. Vysvätená bola 18.5.2003. Pri kostole sa nachádza pamätník padlým v 1.svetovej vojne. Kostol stojí v strede obce napravo od cesty z Púchova.