Zvonica v Dolných Kočkovciach

Zvonica v Dolných Kočkovciach

Zvonica bola zrekonštruovaná v roku 2020. Okrem nej bol zrekonštruovaný aj kríž, ktorý pri nej stojí. Zvonica sa nachádza pri hlavnej ceste na ulici J. Hollého v centre obce.