Zvonica v Dolných Kočkovciach

Zvonica v Dolných Kočkovciach

Pôvodný objekt bol vybudovaný v roku 1950 a slúžil ako zvonica. Zrekonštruovaná bola v roku 2020. Okrem nej bol zrekonštruovaný aj kríž, ktorý pri nej stojí. Kríž bol postavený v roku výstavby zvonice. Zvonica sa nachádza naľavo hlavnej cesty z Púchova na ulici J. Hollého v centre obce Dolné Kočkovce.