Lysá pod Makytou

Poloha Obec leží na rozhraní Bielych Karpát a Javorníkov. Najvyšší bod: Južný svah vrchu Makyta (923,3m) v nadmorskej výške 872m. Najnižší bod: Hladina rieky Beňadín pri výtoku z katastra obce (354m). História obce Prvýkrát sa obec písomne spomína v súpise hradu Lednica v roku 1471 ako Lyzza (ďalšie názvy: 1475 Lyza, 1598 Lizza, 1773 Lysa, 1927 Lysá pod Makytou). Obec bola založená na základe valašského práva. Prví valasi prišli v 2.polovici 15.storočia. Typická je z tohto obdobia roztrúsená zástavba (kopanice). Patrila panstvu Lednica. V roku 1598 mala obec 14 domov a približne 50 obyvateľov, v roku 1720 mala mlyn, v roku 1784...

Lúky

Poloha Obec leží na rozhraní Bielych Karpát a Javorníkov v doline rieky Biela voda. Najvyšší bod: Severný svah vrchu Kýčera (828,2m) v nadmorskej výške 792m. Najnižší bod: Hladina rieky Biela voda pri výtoku z katastra obce (330m). História obce Osada, z ktorej vznikla terajšia obec, bola založená niekedy v 1.polovici 13.storočia počas osídľovania zákupným právom. Prvýkrát sa písomne spomína v roku 1471 v darovacej listine kráľa Mateja Korvína, ktorý ich ako posessio Lwchky (Lúčky) a Welyke Lwchky (Veľké Lúčky) za zásluhy v boji proti Turkom daroval Felixovi Šťastnému a Petrovi Hnedému (ďalšie názvy: 1471 Welyke Lwchky, 1475 Luky, 1504 Luchka, 1598 Luky Walachorum). Patrila panstvu Lednica....

Lednické Rovne

Poloha Obec leží na severe Ilavskej kotliny na pravom brehu Váhu. Najvyšší bod: Lieštie (511,7m). Najnižší bod: Hladina rieky Lednica pri výtoku z katastra obce (250m). História obce Prvá písomná zmienka je v donačnej listine vystavenej kráľom Matejom Korvínom z roku 1471, kedy sa obec spomína ako possessio Rowne (ďalšie názvy: 1475 Rownye, 1515 Rowna, 1773 Rowne Lednice, 1808 Lednické Rowné). Patrila panstvu Lednica a koncom 16.storočia sa stala jeho sídlom. V roku 1598 mala obec 15 domov, v roku 1784 mala 81 domov, v roku 1828 mala 36 domov, v roku 1869 mala 317 obyvateľov, v roku 1880 mala 306 obyvateľov,...