8308 (Z Lednických Rovní do Zubáka a do Zápechovej)

Orientačné miesta: Lednické Rovne (2,5km) – Dolná Breznica (3,5km) – Horná Breznica (8km) – Zubák, Majere (9,9km) – Zápechová.

Dĺžka: 23,9km.

Prevýšenie: 531/274m.

Náročnosť: Rekrea (MTB Bicykel).

Povrch: asfalt.

Priebeh a zaujímavosti cyklotrasy: Miestna cyklotrasa spája obec Zubák s Vážskou cyklomagistrálou (002). Začína na križovatke s Vážskou cyklomagistrálou (002) v Lednických Rovniach. Spolu so zelenou cyklotrasou (5307) prechádza cez kruhový objazd smerom do Dolnej Breznice. Za Lednickými Rovňami sa nachádza napravo nad cestou kaplnka Svätej Anny. Trasa ďalej vedie Dolnou Breznicou, prechádza okolo kostola Svätého Pavla, pustovníka a plynule stúpa do Hornej Breznice. Za Dolnou Breznicou sa zelená cyklotrasa (5307) odpája vpravo a pokračuje do obce Dohňany. Žltá cyklotrasa pokračuje do Hornej Breznice, kde míňa kostol Svätého Cyrila a Metoda, a pokračuje do obce Zubák. Prechádza obcou, ďalej okolo kaplnky Panny Márie, a pokračuje do lokality Majere. Tu trasa pôvodne končila. Dlhšia varianta pokračuje na konci osady vľavo a prechádza na lesnú cestu. Míňa studničku Sirková voda a plynule stúpa do nadmorskej výšky takmer 720m pod vrch Krivá Tuchyňa (711,2m). Odtiaľ už iba klesá až do lokality Zápechová. Treba si ale dať pozor a po približne 1,9km zjazdu na križovatke lesných ciest pokračovať vpravo. V lokalite Zápechová, cyklotrasa končí napojením na modrú cyklotrasu (2311), ktorou sa dá zísť cez obec Červený Kameň späť do Lednických Rovní. Úsek z lokality Majere v súčasnosti nie je značený.