5307 (Z Lednických Rovní cez rozhľadňu do obce Dohňany)

Orientačné miesta: Lednické Rovne (CZT-002) (3,1km) – Dolná Breznica (9,2km) – Rozhľadňa na Tlstej hore (651m) (0,3km) – Pod Tlstou horou (638m) (4,6km) – Dohňany.  

Dĺžka: 17,2km.

Prevýšenie: 628/599m.

Náročnosť: Rekrea (MTB bicykel).

Povrch: asfalt, spevnená cesta, lesná cesta.

Priebeh a zaujímavosti cyklotrasy: Zelená cyklotrasa prepájajúca dve doliny na Považí s výstupom na rozhľadňu na Tlstej hore. Začína na križovatke s Vážskou magistrálou (002) pri kruhovom objazde v centre obce Lednické Rovne. Spoločne so žltou trasou (8308) pokračuje do obce Dolná Breznica, prechádza ňou a následne pri dome p. č. 106 (naľavo pod cestou) odbočuje vpravo na spevnenú cestu a vchádza do lesa. V lokalite Na zámostie sa stáča prudko vpravo a z južnej strany obchádza Dubový vrch (490,7m). Ďalej pokračuje lesom severným smerom, prechádza sedlo Keblie, a pod vrchom Dlhá lúka (581,1m) sa napája na trasu Náučného chodníka zdravia Tri skaly. Spolu s ním pokračuje k rozhľadni na Tlstej hore, prechádza popri nej a po približne 300m odbočuje z chodníka vpravo a klesá do obce Dohňany, kde končí.