Náhrobník grófa Aspremonta v Lednických Rovniach

Náhrobník grófa Aspremonta v Lednických Rovniach

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Kamenný sarkofág grófa Jána Goberta Aspremonta (22.9.1757-16.9.1819) bol postavený v roku 1819 v empírovom slohu. Po smrti svojho otca ho dala postaviť smútiaca dcéra grófka Mária Erdődy. Je z čierneho mramoru. Súsošie na náhrobníku znázorňovalo ženu (grófovu dcéru) opierajúcu sa o urnu s vencom a malé dieťa (anjela) držiace rodový erb. Kamenná plastika ako aj schody, vedúce k podstavcu sú poškodené. Náhrobník sa nachádza v Lednických Rovniach, v parku pri kaštieli.