Hrob baróna Hoenninga v Púchove

Hrob baróna Hoenninga v Púchove

Amatérsky archeológ Emil Friedrich Johann von Hoenning O´Carroll zomrel v Púchove v roku 1894. Na Púchovskej skale objavil hradisko a našiel tu pozostatky diluviálneho človeka. Tieto nálezy riadne a odborne zdokumentoval. Za významný považoval nález pohrebiska kmeňového vodcu (starešinu) s jeleňou trofejou pri nohách. Jeho nálezy boli také významné, že podľa miesta vykopávok bola pomenovaná celá praveká kultúra ako púchovská kultúra. Jeho hrob zdobí liatinový kríž, na ktorom je nemecký nápis: „Baron Emil Hőnning, narodený 1834, zomrel 1894“. Hrob sa nachádza na hlavnom cintoríne v Púchove, v jeho južnej časti, v sektore 9, číslo 35. Nachádza sa napravo od bočného južného vstupu.