Hrob baróna E. F. J. H. O´Carroll

Hrob baróna E. F. J. H. O´Carroll

Emil Friedrich Johann von Hoenning O´Carroll (1834-1894), bol nemecký šľachtic a zanietený amatérsky archeológ. Na Púchovskej skale našiel pozostatky diluviálneho človeka. Tieto riadne a odborne zdokumentoval. Za významný považoval nález pohrebiska kmeňového vodcu, starešinu, s jeleňou trofejou pri nohách. Jeho nálezy boli tak významné, že podľa miesta vykopávok bola pomenovaná celá praveká kultúra ako púchovská. Barón Hoenning v Púchove dožil. Je pochovaný na hlavnom cintoríne.