Pohrebná kaplnka Augustína Floriána Baloga v Horných Kočkovciach – Púchov

Pohrebná kaplnka Augustína Floriána Baloga v Horných Kočkovciach – Púchov

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pohrebná rímskokatolícka Kaplnka nanebovzatia Panny Márie. Zasvätená bola aj svätému Augustínovi a svätej Márii Magdaléne (preto ju ľudia nazývali aj Magdalénka). Trojité zasvätenie sa vyskytuje ojedinele a to robí kaplnku osobitou. Dal ju postaviť Augustín Florián Balog ako pohrebnú pre seba a svojich blízkych. Pochovaný je v krypte kaplnky. Kaplnka bola postavená v 2.polovici 19.storočia (1874-1878) v novobarokovom slohu. Vtedy bola postavená hlavná loď s dvojvežovým priečelím a hrobkou pod podlahou kaplnky. Nad vežami bola kupola, z ktorej čnel pozlátený kríž. V interiéri dominoval murovaný oltár s obrazom Nanebovzatia Panny Márie a drevené sochy svätej Márie Magdalény, svätého Štefana a svätého Ladislava. Neskôr pribudlo harmónium z Viedne, luster z Budapešti, dve drevené lavice a zopár svietnikov. Kaplnka mala tri zvony posvätené 22.7.1878 (Panna Mária, Mária Magdaléna a svätý Štefan). Viseli vo vežičkách vstupnej fasády, kde je doteraz zachovaná drevená zvonová stolica. Krypta bola požehnaná 22.7.1875 a boli v nej umiestnené pozostatky Balogových rodičov. Koncom roka 1875 tu boli pochované sedemročná Magdaléna Bajčiová (dcéra miestneho zemana Michala Bajčiho) a neznáma Lenka, ktorej priezvisko nie je známe. Neskôr tu bol pochovaný i Balogov brat Karol. V rokoch 1897-1898 bola kaplnka zväčšená (predĺžená a zvýšená) do dnešnej veľkosti. Slúžila pohrebným sprievodom na ceste k cintorínu ako zastavenie na krátku modlitbu. Slúžili sa v nej aj výročné sväté omše a konali sa k nej procesie (pravdepodobne odvtedy sa zaužíval názov Magdalénka). Po smrti Augustína Floriána Baloga začala kaplnka chátrať a v roku 1908 bola, kvôli havarijnému stavu klenby, zatvorená. Renovovaná bola v roku 1910. V 80.rokoch 20.storočia bola opravovaná. Bola opravená strecha a fasáda. Opravovaná bola i v rokoch 2018-2021. Bola odstránená vlhkosť múrov, natretá fasáda a vytvorený nový interiér. Jeho autorom je Jozef Vydrnák z Dubnice nad Váhom. Vyhotovil vitrážové okná, nápis na kryptu, lavice, oltár a obrazy. Zrekonštruovaná kaplnka bola posvätená 15.8.2021. Kaplnka je orientovaná v smere východ-západ. Je to dvojvežová jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a rovným záverom. Stojí v Púchove, mestskej časti Horné Kočkovce, pri starej ceste na cintorín v svahu nad železničnou stanicou.