Balog, Augustín Florián

Rímskokatolícky kňaz, cirkevný spisovateľ, historik a pomológ. Pochádzal zo zemianskej rodiny. Narodil sa 20.9.1821 v Melčiciach-Lieskovom, zomrel 3.9.1898 v Púchove, Horných Kočkovciach. Otec Florián (?-1863) bol župný funkcionár, matka Alojzia, rodená Kubicová (?-1857). Mal dvoch bratov a tri sestry. Gymnázium vyštudoval u piaristov v Trenčíne, v rokoch 1840-1844 študoval teológiu v Nitre, za kňaza bol vysvätený 8.9.1844. V roku 1845 pôsobil ako rímskokatolícky kaplán v Kysuckom Novom Meste, krátko v Košeci a od roku 1846 bol až do svojej smrti farárom v Horných Kočkovciach. V roku 1880 sa stal dekanom a titulárnym kanonikom. Bol propagátorom moderného hospodárenia, najmä ovocinárstva na Kysuciach a strednom Považí. Články o ovocinárstve a záhradníctve uverejňoval v maďarských odborných časopisoch. V maďarských a nemeckých časopisoch uverejňoval aj práce z cirkevných dejín. Vydal dvojzväzkové dielo o mariánskych pútnických miestach v Uhorsku (Beatissima Virgo Maria Mater Dei, qua regina et patrona Hungarorum, 1873). Niekoľko prác zostalo v rukopisoch. Bol zakladajúcim členom rímskokatolíckeho Gymnázia v Kláštore pod Znievom a podporovateľom slovenských národných podujatí. Bol členom Spolku svätého Vojtecha. V roku 1881 získal cenu na záhradníckej výstave v Budapešti.