Hradisko Skala v Púchove

Hradisko Skala v Púchove

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Strategická poloha skaly, z ktorej bolo vidieť na tri smery, bola predurčená k osídleniu. Vyvýšené a relatívne bezpečné miesto poskytovalo kontrolu okolia. Lokalita je jednou z najintenzívnejšie osídľovaných polôh z obdobia praveku a staroveku. V praveku tu bolo zdokumentované osídlenie už v starej kamennej dobe (paleolit), mladej kamennej dobe (neolit) a medenej dobe (eneolit). Zo starej kamennej doby (paleolitu) sa tu našli kosti mamuta, parohy soba a lopatka jeleňa. Z mladej kamennej doby (neolit) tu bolo zdokumentované sídlisko z okruhu kultúry s lineárnou keramikou (nálezy sekierok a sekeromlatov). Z medenej doby (eneolit) tu bolo objavené sídlisko z okruhu badenskej kultúry, zo starej (staršej) bronzovej doby (2.300 p. n.l. – 1.600 p. n.l.) tu boli objavené hroby únětickej kultúry a hromadný nález bronzov a sídlisko lužickej kultúry. Najväčšie objavy tu ale urobil amatérsky archeológ Emil Friedrich Johannes Hoenning O´Carroll, ktorý v Púchove pôsobil od roku 1888 a je na miestnom cintoríne i pochovaný. Podľa jeho nálezov je pomenovaná jedna z pravekých kultúr: púchovská kultúra. Určil obdobie púchovskej kultúry do obdobia 200 p.n.l. – 300. Našiel tu výšinné sídlisko z mladej železnej doby (laténska doba) (400 p. n.l. – 0), z okruhu tejto kultúry. Nálezy výrobkov z hliny a železa, z drahých kovov – jantárové i sklenené perly, kostené gombíky a hrebene, prívesky náhrdelníkov s prevŕtanými zubami líšky, vlka, medveďa a diviaka, bronzové spony s klieštikovito uchytenou pätkou, drôtené spony s dlhým vinutím širokým až 56cm, rôzne ozdoby, sklenené a bronzové náramky, drobné železné ihlice, razené mince a podobne. Boli tu objavené aj nálezy z rímskej doby (0 – 380). Skala bola opevnená veľkým kamenným múrom so spevnenou konštrukciou. Múr mohol mať hrúbku až 1,8m. Polkruh bol dlhý až 15m. V bronzovej dobe (2.300 p. n.l. – 700/400 p. n.l.) sa v blízkosti skaly aj hojne pochovávalo, o čom svedčia mnohé nálezy hrobov. Nálezy a rekonštrukcie hrnčiarskych pecí, hutníckych zariadení, železné radlice. Skala v súčasnosti má celkom inú podobu ako mala v minulosti. Bol to majestátny vápencový útvar rozčesnutý veľkými puklinami na viacero častí. V 20.storočí slúžila ako kameňolom. Hradisko sa nachádza severozápadne od centra Púchova na vrchu Skala, na kóte 483,0m. V súčasnosti slúži ako oddychová zóna a je z nej pekný výhľad na okolie. Vedie k nej značený miestny zelený chodník priamo z Púchova od Múzea púchovskej kultúry.