Hradisko na vrchu Hradište v Nosiciach – Púchov

Hradisko na vrchu Hradište v Nosiciach – Púchov

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Sídlisko lužickej kultúry, hradisko púchovskej kultúry a slovanské pohrebisko z veľkomoravského obdobia. Výšinné hradisko z mladej laténskej doby (120 p. n.l. – 0) bolo objavené na vrchu Hradište (566,7m) v Púchove v katastri mestskej časti Nosice. Nálezy keramiky datujú toto opevnenie na koniec obdobia 100 p. n.l. Chránená plocha má rozmery 80x40m a obopínajú ju dva zemné valy. Vchod do opevnenia je umiestnený na severozápadnej strane. Približne v polovici dĺžky južného valu je umiestnená cisterna. Okrem keramiky sa tu našiel aj kamenný žarnov na mletie obilia. Ernest Poliak zistil pod svahom opevnenia aj sídlisko púchovskej kultúry, ktorého obyvatelia tento hrádok zrejme vybudovali na svoju ochranu. V roku 2000 sa na hradisku uskutočnil povrchový prieskum pod vedením Jozefa Moravčíka, pri ktorom boli nájdené viaceré zaujímavé nálezy z obdobia púchovskej kultúry (železná sekerka s tulajkou).

Nosice – Hradisko (So súhlasom portálu www.hradiska. sk).