Hrádok na Štepnickej skale – Streženice

Hrádok na Štepnickej skale – Streženice

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Hrádok sa nachádza na vrchu Skala (471,0m) nazývanom tiež Štepnická skala. Nachádza sa v nadmorskej výške 471,5m. Nálezy už z kamennej doby, ďalej z mladej železnej doby (laténska doba) (400 p. n.l. – 0). Našli sa tu keltské nástroje ako ihly, hroty šípov, keramika a kostry z okruhu púchovskej kultúry. Dodnes sú v teréne viditeľné zostatky valov.