Mohyla za Kamenicou v Beluši

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Mohyla za Kamenicou vznikla v období 2.polovica 8.storočia až 1.polovica 9.storočia v predveľkomoravskom období (675 – 791), vo veľkomoravskom období (833 – 907) alebo poveľkomoravskom období (907 – 1.000). Má kruhový pôdorys. Nachádza sa v katastri Beluše, na parcele č.3527/1 v lokalite Za Kameničie. Lokalita Za Kameničie sa nachádza približne 420m juhovýchodným smerom od vrchu Vŕšok (461,8m), v nadmorskej výške približne 410m.