Hoenning O´Carroll, Emil Friedrich Johannes

Pôvodom nemecký amatérsky archeológ. Narodil sa 12.novembra 1834 v Hildesheime pri Hannoveri, Nemecko, zomrel 15.septembra 1894 v Púchove. Otec Karl Augus Hoenning O´Carroll, matka Matylda. Mal dvoch bratov a jednu sestru. Stal sa vojakom a dotiahol to na poručíka pluku, s ktorým precestoval veľkú časť Európy. Barón O´Carroll sa oženil s grófkou Annou Agnešou Deymovou, mali spolu štyri deti. V roku 1861 nadobudol majetok v lokalite Vaska, ktorá koncom 19.storočia splynula s obcou Slavnica a tu sa usadil. Manželka mu zomrela v roku 1870 vo veku 35 rokov. V roku 1876 sa oženil druhýkrát s grófkou Hermínou von Hatzfeld z Trachenbergu. Mali spolu štyri deti. Zaujímal sa o archeológiu. V roku 1887 predal majetok vo Vaske a v roku 1888 sa presťahoval do Púchova, kde žil až do svojej smrti. Tu, na základe legendy o Púchovskom hrade, začal skúmať výrazné bralo nad mestom. Všetky údaje o nálezoch si presne zapisoval, predmety označoval a triedil. Svoje skúsenosti publikoval v odborných časopisoch. Zhrnul ich v dele Atlas vykopávok na Púchovskej skale. V roku 1859 barón vážne ochorel a po dlhej chorobe v roku 1894 zomrel. Na základe jeho výskumov bola kultúra z nálezov na Púchovskej skale pomenovaná púchovská kultúra.