Gotická brána v parku v Lednických Rovniach

Gotická brána v parku v Lednických Rovniach

Gotická brána s rotundovou strážnicou a s dvomi strieľňami bola súčasťou oplotenia tvoreného kamenným múrom, ktoré zrejme tvorilo komplex rytierskeho hradu. Vyznačuje sa lomeným oblúkom, príznačným pre obdobie jej vzniku, ktorý sa datuje do polovice 19.storočia. Podľa dochovanej literatúry boli na bráne dva nápisy. Na jednej strane latinský nápis: „MORIBVS ANTIQVIS RES STAT ROMANA VIRISQUE“ (Moc Ríma spočíva v cnostiach minulých hrdinov) a na druhej strane francúzsky nápis: „IL NE VAUT PAS LE PEINDE DE VIVRE, SI L’ON N’A PAS BON AMI“ (Neoplatí sa žiť, keď človek nemá dobrého priateľa). Bohužiaľ, tieto nápisy sa nezachovali a ich umiestnenie a hodnovernosť nemožno overiť. Brána umožňovala kontrolu vstupu do parku. Nachádza sa v Lednických Rovniach, v parku pri kaštieli.