Prícestný hostinec vo Visolajoch

Prícestný hostinec vo Visolajoch

Pôvodne neskorobaroková prízemná budova prícestného hostinca so zamurovanou arkádou pochádza z 18.storočia. Mala pôdorys v tvare L. Podľa legendy v hostinci údajne prenocovala panovníčka Mária Terézia. V roku 2006 napadlo veľké množstvo snehu a zrútila sa strecha. Odvtedy táto historická pamiatka chátra. V súčasnosti je v dezolátnom stave. Nachádza sa v strede obce Visolaje pod hlavnou cestou. Stav na fotografiách je z roku 2012.