Zvonica v Záriečí

Zvonica v Záriečí

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Murovaná stavba bola postavená v roku 1834 v neskorobarokovom slohu. Nahradila drevenú zvonicu z roku 1794. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu a výšku dvoch podlaží. Sú v nej tri zvony na elektrický pohon. Má fasádu so štukovou ľudovou ornamentikou. Zakončená je vysokou barokovou cibuľou s laternou. Zvonica stojí v obci Záriečie pri cintoríne a evanjelickom kostole, priamo nad pamätníkom M. R. Štefánika.