Busta Milana Rastislava Štefánika v Záriečí

Busta Milana Rastislava Štefánika v Záriečí

Pamätník Milana Rastislava Štefánika s jeho bustou z roku 1935 a nápisom: „M. R. Štefánik, 1880-1919. Veriť, milovať, pracovať.“ Bol odhalený 14.7.1935 pri príležitosti začatia výstavby železničnej trate medzi Púchovom a Hornou Lidčou, ktorá tiež nesie meno M. R. Štefánika. Je to jeden z mála pamätníkov, ktorý prežil všetky režimy v časoch, kedy bol tento slovenský velikán tabuizovaný, a kedy sa jeho pamätníky búrali. V čase, kedy sa mal aj tento pamätník zbúrať, ho občania v dobrovoľných hliadkách strážili 24 hodín denne, aby sa tak nestalo, čo sa aj podarilo. Iniciátorom výstavby pamätníka bola Štefánikova spoločnosť, ktorá v Púchovskej doline pôsobila od roku 1932, sídlila v obci Lazy pod Makytou. Autorom busty je sochár Rudolf Hlavica, rodák zo Vsetína. Ostatné práce (spevnenie svahu, vybetónovanie polkruhovej plochy) realizovali domáci robotníci pod vedením murárskeho majstra Štefana Janíka. Pri príležitosti odhalenia pamätníka a začatia prác na železničnej trati sa konala veľká slávnosť za účasti predstaviteľov vlády, cirkvi, armády, legionárov a širokej verejnosti. Pamätník s bustou sa nachádza v obci Záriečie pri cintoríne a evanjelickom kostole, priamo na úpätí svahu, na ktorom stojí zvonica.