Busta M. R. Štefánika v Záriečí

Busta M. R. Štefánika v Záriečí

Pamätník Milana Rastislava Štefánika s jeho bustou z roku 1935 a nápisom: „Veriť, milovať, pracovať.“ Bol odhalený pri príležitosti začatia výstavby železničnej trate medzi Púchovom a Horným Lidčom, ktorá tiež nesie meno M. R. Štefánika. Autorom busty je sochár Rudolf Hlavica, rodák zo Vsetína. Zásluhu na vybudovaní pamätníka majú členovia Štefánikovej spoločnosti.