Socha svätého Jozefa v Púchove

Socha svätého Jozefa v Púchove

Kamenná socha svätého Jozefa s dieťaťom v náručí bola postavená pravdepodobne na prelome 18. a 19.storočia. Dal ju postaviť syn Andrey Polášekovej. V roku 1943 bola zreštaurovaná a znovu posvätená púchovským kanonikom Viktorom Kállayom. Reštaurovaná bola i v roku 2015. Socha stojí pred ochranným múrom, pri ktorom stojí i kríž. Nachádza sa v Púchove, medzi ulicami 1.mája a Športovcov, pri futbalovom štadióne.