Socha svätého Jána Nepomuckého v Púchove

Socha svätého Jána Nepomuckého v Púchove

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Dielo v barokovom slohu z roku 1733 pôvodne stálo pred kaštieľom Marcibániovcov, ktorý dnes už neexistuje. Na súčasné miesto bola socha premiestnená v roku 1931. Štyri lipy boli vysadené v roku 1937. Socha stojí v Púchove, v malom parčíku uprostred plochy na Námestí slobody pred Kostolom všetkých svätých. NKP tvoria viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Podstavec hruškovitého tvaru pod sochou. Erb na ňom naznačuje, že sochu dali postaviť Marcibániovci.

Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého a anjela na podstavci. Pôvodne držal v jednej ruke kríž s Kristom a palmovú ratolesť.