Socha svätého Jána Nepomuckého v Púchove

Socha svätého Jána Nepomuckého v Púchove

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Dielo v barokovom slohu z roku 1773, upravované bolo v roku 1931. Stojí v parčíku na Námestí slobody pred rímsko-katolíckym kostolom pod lipami. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Podstavec hruškovitého tvaru.

Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého a anjela na podstavci.