Socha Madony v Púchove

Socha Madony v Púchove

Pamiatkový objekt NKP Kaplnka Panny Márie vyhlásený v roku 1963. Klasicistická socha tróniacej Madony s dieťaťom pochádza z roku 1833. Nachádza sa v prícestnej Kaplnke Panny Márie. Upravovaná bola v rokoch 1910 a 1967. Dal ju postaviť Antal, posledný člen rodu Marcibáni. Kaplnka so sochou pod baldachýnom stojí v Púchove, v záhrade rodinného domu na ulici Komenského 659/60.