Socha Madony v Púchove

Socha Madony v Púchove

Pamiatkový objekt NKP Kaplnka Panny Márie vyhlásený v roku 1963. Klasicistická socha tróniacej Madony (Panna Mária s dieťaťom) z roku 1833 sa nachádza v prícestnej Kaplnke Panny Márie. Upravovaná bola v rokoch 1910 a 1967. Kaplnka stojí v záhrade domu č.659 na ulici Komenského.