Kostol všetkých svätých v Púchove

Kostol všetkých svätých v Púchove

Pôvodne renesančný farský rímsko-katolícky kostol zo 17.storočia. Bol postavený na základoch staršieho kostola z 13.storočia. Dnes z pôvodného kostola stojí jeho stará renesančná loď. V 1.tretine 18.storočia bola zbarokizovaná  a spojená s novou loďou (moderným bazilikálnym kostolom), postavenou v rokoch 1939-1940. Autorom prestavby bol M. M. Harminc. Renesančná loď mala dve polia hrebienkovej krížovej klenby. V kostole je oltár svätého Kríža s plastikami od sochára J. Bártfaya. Najstaršou pamiatkou v kostole je malá plastika Piety z 2.polovice 17.storočia. Kostol stojí na Námestí slobody. Pred kostolom stojí socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1773 v obklopení štvorice líp.