Kostol všetkých svätých v Púchove

Kostol všetkých svätých v Púchove

Pôvodne renesančný farský rímskokatolícky Kostol všetkých svätých zo 17.storočia. Bol postavený na základoch staršieho kostola z 13.storočia. Pôvodný kostol bol pristavaný k veži, ktorá tu už ako strážna stála. Svedčia o tom štyri strieľne nad klenbou veže pod pravým oknom. Tie sú síce zamurované, ale vidieť ich zvnútra kostola. Pôvodnú vežu nadstavili a prispôsobili na kostolnú. K nej pristavali chrámovú loď, ktorá mala charakter renesančnej lode s dvoma poľami s hrebienkovou krížovou klenbou. Dnes z pôvodného kostola stojí iba táto stará renesančná loď. Od konca 16. storočia do roku 1671 mali kostol vo svojich rukách evanjelici. Do rúk rímskokatolíckej cirkvi sa vrátil iba na krátku dobu pretože na prelome 17. a 18.storočia ho opäť získali evanjelici. Rímskokatolícka cirkev ho opäť získala v roku 1710 a má ho vo svojich rukách až do súčasnosti. Počas veľkého požiaru v roku 1807 bola zničená strecha, veža kostola a zvony. Z pôvodnej stavby obnovenej po požiari ostala len veža a presbytérium vo funkcii bočnej kaplnky. V 1.tretine 18.storočia bol kostol barokovo upravený. Dnes je pôvodná renesančná loď spojená s novou loďou. Prestavba prebehla v rokoch 1939-1940. Autorom prestavby bol Milan Michal Harminc. Prebúral priečne starý kostol, z ktorého ostalo zachované sanktuárium a veža. Kostol bol posvätený 15.8.1940. Vonkajšia architektúra je moderná. Veža má barokovo-klasicistický charakter s názornými pilastrami a barokovú laternovú baňu. Kostol bol upravovaný v rokoch 2005 a 2006, kedy boli vymenené okná a dvere. V roku 2009 bola realizovaná generálna oprava veže. Vnútorná architektúra hlavnej lode je veľmi reprezentatívna. Kostol je postavený v modernom bazilikálnom štýle, je trojloďový s dvomi bočnými kaplnkami v zadnej časti, ktoré vytvárajú s novým kostolom pôdorys kríža. V hlavnej lodi je dominantou mohutný oltár Svätého Kríža z mramoru, zlatého ónyxu, ktorý sa ťaží pri Leviciach. Nad oltárom sa vypína kríž v nadživotnej veľkosti so sochou ukrižovaného Krista od akademického sochára Júliusa Bártfaya. Z jeho rúk pochádzajú aj sochy Božského Srdca a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie z vzácneho kararského mramoru, ktoré boli na dvoch bočných oltároch, teraz sú nahradené inými sochami. Tieto sochy sú teraz umiestnené na farskom úrade. Bočné oltáre sú zasvätené Božskému Srdcu a svätému Jozefovi. Z pôvodného zariadenia sa v kostole zachoval barokový obraz Všetkých svätých a barokový obraz patrónky mesta, svätej Margity, z 18.storočia. Z rovnakého obdobia pochádzajú aj plastiky dvoch rokokových anjelov a večné svetlo. Okná zdobia vitráže, ktoré sú dielom manželov Viery a Vincenta Hložníkovcov. V svätyni sú to vitráže predstavujúce svätého Andreja Svorada a Beňadika a nanebovstúpenie Pána. V starej časti kostola sú to vitráže svätého Cyrila a Metoda, zvestovanie Pána a zmŕtvychvstanie Pána. Vo veži sú tri zvony. Na veľkom zvone je nápis: „Ku cti a chvále najsvätejšej trojici obetovali púchovskí farníci.“ Na strednom zvone je nápis: „Buď tichou pamiatkou preukrutnej války a hlasitým svedkom katolíckej lásky.“ Oba tieto zvony boli uliate v roku 1922 v Brne. Na malom zvone je nápis“ „Láska, jednota, pokoj.“ Tento zvon bol uliaty v roku 1974 v Halenkove. Pod vežou v lurdskej jaskyni sa nachádza veľmi cenná socha Sedembolestnej Panny Márie. Jej hodnotu vysoko vyzdvihli reštaurátori levočského oltára, bratia Kotrbovci, ktorí ju reštaurovali a určili aj jej datovanie do 17.storočia. Pôvodne bola polychromová, ale koncom 20.storočia bola neodborne premaľovaná. Kostol stojí v Púchove na Námestí slobody. Pred kostolom stojí socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1773 v obklopení štvorice líp.